Hem

Välkommen till föreningen för alla nyckelharpsintresserade! Här finns medlemmar från Sverige, Norden – ja, från hela världen.

Nästa nummer 3-2017 är  klart för tryckning, kommer prel i andra vecka i september. Intressanta reportage om Stina, som har lagat meten på ESI under många år. Stina har nu gått i pension.

Oktoberstämman, Gille stipendiat Cornelia Carlsson, Zornmärkesuppspelningen  i Hemse på Gotland. Noter till Anderénvalsen

Nr 4-2017 kommer ut i början av december.Nyckelharpan 1_16_nyNyckelharpan 1_16_ny

 

Föreningen Nyckelharpan är en ideell förening med syfte att främja nyckelharpsspelet, musiktraditioner samt det allmänna intresset för instrumentet. Vi anordnar regelbundet kurser i nyckelharpsspel – oftast en heldag eller en helg under höst och/eller vår. Ibland samlas vi för kortare spelträffar på varierande latser

Vill du bli medlem i Föreningen Nyckelharpan så sätt in 120 kr på PlusGiro 4918294-2. Glöm inte att ange namn, adress och eventuell e-postadress så att vi vet vem som betalat. För medlemsavgiften får du, förutom medlemstidningen, möjlighet att vara med på spelkurser till reducerat pris. Du får också skötsel- och byggtips från oss. vi är två byggare i styrelsen. Bara att skicka din fråga till harpa@bonilsson.se

På vår hemsida finns nu flera nyinskannade «gamla utgåvor» av medlemstidningen att ladda hem. Vår ambition är att detta bibliotek fylls på kontinuerligt.