Hem

Välkommen till föreningen för alla nyckelharpsintresserade! Här finns medlemmar från Sverige, Norden – ja, från hela världen.

Föreningen Nyckelharpan är en ideell förening med syfte att främja nyckelharpsspelet, musiktraditioner samt det allmänna intresset för instrumentet. Vi anordnar regelbundet kurser i nyckelharpsspel – oftast en heldag eller en helg under höst och/eller vår. Ibland samlas vi för kortare spelträffar på varierande latser

Vill du bli medlem i Föreningen Nyckelharpan så sätt in 120 kr på PlusGiro 4918294-2 eller Swish till 1236122634. Glöm inte att ange namn, adress och eventuell e-postadress så att vi vet vem som betalat. För medlemsavgiften får du, förutom medlemstidningen, möjlighet att vara med på spelkurser till reducerat pris. Du får också skötsel- och byggtips från oss. Vi har två byggare i styrelsen, som ger Dig råd och tips. Bara att skicka din fråga till harpa@bonilsson.se

Vi har infört Swish (nov 2017) och vårt Swishnummer är då 1236122634.

På vår hemsida finns nu flera nyinskannade «gamla utgåvor» av medlemstidningen att ladda hem. Vår ambition är att detta bibliotek fylls på kontinuerligt.