Eric Sahlströms spelmanstämma i Vendel, i Uppland 20 juli 2019

Blåses in av PO Österholm kl15:00, Allspelet leds av Sonja Sahlström

Folkmusikkonsert i kyrkan kl. 14-15, under ledning av Marit Lundkvist Reyes