Föreningen

Välkommen till föreningen för alla nyckelharpsintresserade!

Vi har medlemmar från Sverige, Norden – ja, hela världen faktiskt!

Syfte: Föreningen Nyckelharpan är en ideell förening med syfte att främja nyckelharpsspelet och musiktraditioner samt det allmänna intresset för instrumentet.
Kurser – Oftast en heldag eller en helg någon gång under höst eller vår. Spelträffar – Någon eller några gånger per termin på varierande platser.

Vill Du bli medlem i Föreningen Nyckelharpan?
Sätt in 120 kr på PlusGiro 4918294-2. eller Swish 123 612 26 34

. P.S. Glöm inte namn och adress så att vi vet vem som betalat! Du får, förutom medlemstidningen, alla föreningens utskick, gå på kurser, delta i studiebesök m.m.