Instrumentunderhåll

Skicka dina frågor till Bo Nilsson.

Schema för justering av nycklar (knavrar) som kärvat

Följande gäller samtliga steg nedan:
Nycklarnas glidläge putsas huvudsakligen på undersidan och på sidorna för att skona färgen på översidan.
Vid justering av enstaka nycklar behövs ej lövstället.

 • Steg 1
  Kontrollera vilka glidlägen som är tröga. Detta sker genom att trycka exempelvis blyertspennans bakända (ej spetsen) mot tryckpunkterna (se bild till höger), en i taget. Rör nyckelhuvudet i alla fyra riktningar (uppåt, nedåt och sidledes) samtidigt som du trycker vid punkt 1. Kontrollera att tillräckligt glapp finns i sidled och höjdled vid punkt 2. Gör sedan samma sak med punkterna utbytta, dvs. tryck vid punkt 2 och kontrollera glapp vid punkt 1. Gör en minnesanteckning om var på nyckeln glapp verkar saknas. Se bild 1.
 • Steg 2
  Skruva loss den smala ribban över nycklarna vid A-sträng. Nycklarna Nr. 11-20 (ev. 11-22) kan nu lyftas bort, utan svårighet. För att demontera nycklarna 1-10 (alla från strängsadeln räknat), måste C och G-strängens löv dragas upp med lövnycklar. Vid borttagning av de två nycklarna närmast strängsadeln bör A-strängen och de tre närmaste resonanssträngarna stämmas ned betydligt för att lättare kunna demontera dessa nycklar. Eller vält ribban, se bild 3.
 • Steg 3
  C-strängens nycklar går nu att komma åt. Kontrollera glidlägena lika som för A-strängens nycklar.Skruva bort ribban som A-nycklarna glider i, och vält den mot nyckelhuvudena, se bild 2 och bild 3. C-strängens nycklar kan nu tagas ut.
 • Steg 4
  G-strängens nycklar. Glidlägena kontrolleras som föregående, För att få ut nycklarna skall låsstiftet utdragas med näbbtång när gummidämpningsringen är borttagen, se bild 4 och bild 5.
 • Steg 5
  Gnid glidlägena blanka med blyertspenna.

Hopmontering sker i omvänd ordning. För in ribban med urtagen mitt för glidlägena mellan A och C-stängens nycklar, vält upp och skruva fast se bild 2 Lägg dit A –nycklar, montera löv, (knackas fast med nyckelvred ), skruva fast den smala ribban över A-nycklar. Intonera harpan.

(klicka på bilderna för att förstora)

Bild 1

Översikt

Verktyg:
Lövställ, Näbbtång, Lövnycklar, Skruvmejsel, Sandpapper (Nr.150-240), Blyertspenna, Skruvvred eller lätt hammare

Bild 2

Demontering av överliggande ribba och nycklar i övre rad

Bild 3

Nedfällning av underliggande ribba för demontering av mellanradens nycklar

Bild 4

Urtagande av stoppstift för demontering av nedersta radens nycklar

Bild 5

Föreställer nyckel på understa raden helt utdragen