Tidigare kurser

Här finns informationom vår kurs med Sigurd Sahlström maj 2018

En mycket uppskattad spelträff med Sigurd Sahlström genomfördes i maj 2018

Mer om den går att läsa om i vår tidning nr 2 2018

Höstkurs i Sollentuna 13 oktober 2014

Föreningen anorder en dagskurs i nyckelharpsspel med riksspelmannen Anna-Kristina Widell med inriktning på Ceylon Wallin-låtar.
Kursen äger rum lördagen den 13 oktober med början klockan 11.00 och slut vid ungefär 4-tiden – boka även in
det korta extra föreningsmötet klockan 17.00 – och i år på adressen Scoutvägen 118 i Sollentuna i Sollentunahus 2:s föreningslokal.
Kursavgiften är 250:- och inkluderar enklare förtäring någon gång vid 13-tiden.

Helgkurs i Tobo 21-22 april 2014

Föreningen anordnar en helgkurs i nyckelharpsspel på Eric Sahlström Institutet i Tobo med riksspelmannen
Magnus Holmström som lärare. Antalet platser är begränsat. Kursen kostar 1200 kr och för att gå den behöver man vara medlem i föreningen Nyckelharpan. Inbetalning sker först efter besked om kursplats.

Höstens lördagskurs i nyckelharpspel kommer att hållas i gemensamhetslokalen på Tegelhagsvägen 141 i Sollentuna lördagen den 12 november.Den här gången blir det ingen låtkurs i egentlig mening. De flesta av oss har tillräckligt med låtar på sin repertoar men behöver förbättra spelet av dessa. Tanken med kursen är därför att arbeta med redan kända låtar och lägga vikten vid låtarnas karaktär i fråga om rytm, tempo, tonbildning, etc.

Till vår hjälp har vi nu bjudit in Cajsa Ekstav som tidigare vid flera tillfällen varit vår mycket uppskattade lärare.

Vare sig du är en driven spelman eller ganska färsk nyckelharpspelare är du välkommen till kursen denna lördagseftermiddag. Naturligtvis under förutsättning att du är medlem i Föreningen Nyckelharpan. Kursen startar klockan 12.00 och avslutas ca 17. Däremellan blir det ett kort uppehåll i spelet för någon enkel form av förtäring.

Där finns goda parkeringsmöjligheter för alla som kommer med bil. Ett bra alternativ är att ta bussen till Silverdals kapell. Därefter en promenad på drygt 400 meter.