Vår nya redaktör

From nr 3- 2015 har tidningen en ny redaktör, som heter Sven Stormdal, Sthlm

Har Du något, som Du vill ha med till tidningen, så tar vi tacksamt emot artiklar och bilder.

Stopptid för nästa nummer är ca mitten av november