GDPR

En ny EU-förordning (“GDPR”) om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter träder i kraft 25/5 2018. Den gäller även för ideella föreningar som på något sätt behandlar personuppgifter.

Personuppgifter är alla data som kan länkas till en person, namn, adress, e-mail, telefon, bilder.

Personuppgifter för föreningen Nyckelharpan:
•För medlemmar: namn, adress och e-mail
•För deltagare i slutna spelgrupper: namn, adress, e-mail. Frivillig uppgift: närstående med telefonnummer.

Syftet med dessa uppgifter är att kunna kontakta medlemmarna kring föreningens verksamhet.

För alla personuppgifter gäller:
•Medlemmarna ska alltid tillfrågas om samtycke till ev. spridning av personuppgifter
•Uppgifterna sparas så länge medlemmen kvarstår i föreningen eller i någon sluten spelgrupp
•Personuppgifterna hanteras på en stationär dator med inloggning och inom styrelsens arbetsområde
•Personuppgifter/medlemslistor skickas inte med e-post och läggs inte heller ut på föreningens hemsida
•Bilder publiceras inte på hemsidan eller andra sociala plattformar utan medlemmens samtycke

Styrelsen ansvarar för att föreningen följer den nya dataskyddsförordningen.