Styrelsen

Föreningen Nyckelharpans styrelse

Ordförande, harpbyggare
Jacob Höglund, Uppsala
Mobil: 070-425 01 26

Sekreterare
Kerstin Kåverud, Saltsjö-Duvnäs
Mobil: 070-399 92 98
E-post: sekreterare@nyckelharpan.org

Kassör
Paul Westman
E-post: paul.westman@telia.com

Vice ordf,  harpbyggare , harpfrågor, hemsida
Bo Nilsson, Sickla
Mobil: 072-235 06 15
E-post: harpa@bonilsson.se

Ledamot, sakkunnig inom nyckelharpans historia
Per-Ulf Allmo, Tullinge
Mobil: 070-315 69 16
E-post: per-ulf@tongang.se

Ledamot, riksspelman
Magnus Holmström, ESI
Mobil: 070-234 83 5

Redaktör

Sven Stormdal, Bagarmossen
Mobil: 070-3750335
E-post: sven.stormdal@gmail.com