Om föreningen

Vi är en ideell förening som främjar nyckelharpsspelet, våra musiktraditioner och intresset för nyckelharpan i alla dess former. Vi försöker också inspirera till dess användning i nya sammanhang och musikstilar. Föreningen bildades på 1970-talet och har cirka 250 medlemmar spridda över hela Sverige (även några utomlands) och vi hjälper Dig gärna att hitta spelkamrater i Din närhet.

Som medlem deltar Du i träffar och kurser med kända nyckelharpsspelmän och pedagoger. Våra kurser på Eric Sahlströminstitutet är uppskattade och vanligen fulltecknade. Vi söker också ordna gemensamma besök på museer och institutioner under sakkunnig ledning för att hämta inspiration till spelandet. På programmet står även att så småningom erbjuda rabatter på olika instrumenttillbehör. Du är alltid välkommen med nya förslag på aktiviteter!

Medlemstidningen Nyckelharpan kommer ut fyra gånger per år. Den innehåller allt från tips om hur Du sköter Din nyckelharpa, aktuella reportage från stämmor och träffar, musikrecensioner, kalendarium, noter och annat som har med nyckelharpa att göra.

För att bli medlem sätter Du in helt enkelt in årsavgiften 120 kr på plusgiro 491 82 94-2 eller Swish  123 612 26 34. Kom ihåg namn, adress, telefonnummer och e-postadress, så vi vet vem som betalat. Har Du några frågor får Du gärna kontakta någon av oss i styrelsen.

Hjärtligt välkommen som medlem!