Kulturarv


Sammanfattning av Del I, Kap 6 i min bok NYCKELHARPAN – ett unikt svenskt kulturarv
Ladda ner sammanfattningen i PDF-format.

Med Unescoregistreringen av NYCKELHARPANS NÄTVERK, 2023-12-06, har vi skapat en win-win-win-relation mellan Unesco, Sverige och Nyckelharpan!

Esbjörn
  • Unesco vill att medlemsstaterna ska synliggöra sina kulturarv genom att dessa tas upp på listor och register hos dem och därigenom bidrar till fred och samförstånd mellan olika stater.
  • Sverige vill kunna stoltsera med att man på bästa sätt uppfyller Unesco:s konvention om de immateriella kulturarven.
  • Vi som ansvarar för våra kutlurarv, utövare och deras organisationer, vill att kännedom om vad vi gör sprids inom och utanför vårt lands gränser.

Genom att få Nyckelharpans Nätverk registrerad hos Unesco har vi alltså uppfyllt FN:s
och Unesco:s huvudmål; att bidra till fred på jorden.

Jag har svårt att tänka mig ett kulturarv som bättre än nyckelharpan uppfyller villkoren att antas på Unescos lista över immateriella kulturarv. Instrumentet har funnits, byggts och spelats i Sverige i en obruten tradition sedan 1600-talet.

Nyckelharpan är en materiell artefakt, med i huvudsak två skilda immateriella delar. Hur den byggs och hur den används. I den immateriella kontexten innefattas, förutom
själva byggandet och spelandet, också hur detta arv traderas vidare till kommande generationer. Det vill säga kurser, seminarier, spel och dansträffar, konserter etcetera.

Det är också viktigt, men inte nödvändigt, att man kan uppvisa tillhörighet till någon form av sammanhållande organisation som ett slags garanti för överlevnad in i framtiden. Eric Sahlström Institutet är en sådan organisation och även Scenkonstmuseet i Stockholm då man bland alla sina gamla bevarade instrument också har nyckelharpor. Med sin nya profil, scenkonst, har museet också kommit in på nyckelharpans immateriella del.

Vad betyder utmärkelsen för Nyckelharpans nätverk?

Att nyckelharpan nu har tagits upp i Unescos immateriella kulturarvsregister i kategorin Goda Metodiska Exempel betyder att Nyckelharpans Nätverk fått ett starkt officiellt och internationellt erkännande av högsta dignitet.

Utmärkelsen speglar svensk kreativitet och ingenjörsmässighet i musik och hantverk och har en vidare betydelse långt utanför nyckelharpans och folkmusikens domäner. Den kan stå som förebild för andra länder som vill lyfta sina traditioner till registrering.
Den lyfter värdet av att människors levande traditioner som får ingå i en samlad aktion för att skapa fred på jorden.

Levande traditioner representerar ett internationellt språk som alla förstår vilket i sin tur underlättar en internationell spridning. Att känna till ett lands levande traditioner skapar ömsesidig förståelse och respekt vilket är en grundförutsättning för fredsskapande relationer.

/Text Esbjörn Hogmark, bild Åsa Hogmark

Läs gärna mer:

Boken Nyckelharpan: ett unikt svenskt kulturarv –2020, av Esbjörn Hogmark går att köpa direkt av författaren via esbjorn@hogmark.com eller via nätet.

Om du är intresserad av när/hur/varför registreringskategorin ”Best Safeguarding Practices” (Goda metodiska exempel) har kommit till finns en del intressant att läsa här:
https://ich.unesco.org/en/purpose-of-the-lists-00807