Harpbyggare

Bland Föreningen Nyckelharpans medlemmar finns en rad nyckelharpsbyggare:

 


Bo Nilsson, Sickla

Hemsida: www.bonilsson.se

Jag bygger gärna din nya harpa efter Dina behov. Harporna har en design som gör att de inte blir tunga, som det de harpor ofta är, som är byggdes på -70 till -90 talet, då det byggdes vid olika studiekurser runt om i landet och efter idag förlegade ritningar.

Du kan välja färg på kropp och lek, stränghållare Mina kromatiska harpor väger bara ca 1.80-1,85 kg och har en modern tilltalande design. Leveranstiden är kort.
Jag utför även reparationer av gamla harpor, såsom strängbyte, stalljustering, stämskruvar, stränghållarinpassningar och allmän service på Din harpa.
Jag bor i Sickla 5 min från Slussen i Sthlm och då jag bygger Din harpa är du välkommen att hälsa på när som helst eller följa bygget på bilder som jag fortlöpande kan skicka till Dig.

Jag deltar varje år i harpbyggartävlingen i Österbybruk, med mycket gott resultat såsom vinnare 2008.

Referenser från nöjda spelmän/kvinna kan Du få, från Sverige, Norge, Kanada,Tyskland, Belgien , Holland, Japan och USA

På tyska:

Gerne baue ich Ihre neue Nyckelharpa nach Ihren eigenen Bedürfnissen. Die Nyckelharpas sind so geschaffen, dass sie nicht so schwer sind, wie oftmals die Instrumente, die in den 70er bis 90er Jahren in verschiedenen Baukursen im ganzen Land gebaut wurden und deren Bauanleitungen nach dem heutigen Stand veraltet sind.

Die Farben für Korpus, Tastatur-Mechanik, Saitenhalter können Sie selbst wählen.

Meine Nyckelharpas wiegen nur ca. 1,8 bis 1,85 kg und haben ein modernes, ansprechendes Design. Die Lieferzeiten sind sehr kurz.

Ich führe auch Reparaturen an älteren Nyckelharpas durch, wie z.B. Saitenwechsel, Stegjustierung, Stimmwirbel, Anpassung des Saitenhalters; sowie sonstigen Service an Ihrer Nyckelharpa.

Ich wohne in Sickla, 5 Minuten entfernt von Slussen in Stockholm. Dort baue ich Ihre Nyckelharpa und währenddessen sind Sie gerne jederzeit zu einem Besuch willkommen; Sie können auch die Entstehung Ihrer Nyckelharpa anhand von Fotos verfolgen, die ich Ihnen fortlaufend zuschicken werde.

Selbstverständlich kannst ich Ihnen auch Referenzen zufriedener Spielleute zukommen lassen. Schweden, Japan, Dutch, Germany, USA, Belgium.

Kontaktuppgifter:

Bo Nilsson

Sickla Allé 35

131 65 Nacka

Sverige

08-716 96 96

0722 350 615


Bertil Hallgren, Hagfors

Bertil har ingen hemsida

Adress

Källsåsvägen 17

SE68333 Hagfors

Tel: 0563-10912

Mobil: 070-6869784

Mailadr: bertil-hallgren@hotmail.com

Jag har byggt nyckelharpor i c:a 30 år. Harporna är relativt små och nätta.


Bo Karlsson, Orminge

Ingen hemsida finns

Byggde min första nyckelharpa 1980 i en källare i ett flerfamiljshus på 5 veckor
efter Bäckströms ritning från 1975.
Har efter det fortsatt att bygga en harpa per år, men det blir troligen fler nu när jag är pensionerad.
Ambitionen har hela tiden varit att få fram en harpa som jag tycker är optimal för mig själv.

Deltar årligen i byggseminarierna som anordnas på ESI och är engagerad i den utveckling som förekommer av nyckelharpan.
Jag har spelat nyckelharpa i 30 år och fiol i 55 år så jag har en ide om hur tonen skall vara
och hur det tekniska skall fungera på en nyckelharpa.
Är flerfaldig vinnare av nyckelharpsbedömningen i Österbybruk och har sålt
till Japan och Tyskland, men de flesta har sålts till min egen omgivning.

Kontakta mig gärna via telefon eller e-post.

Tel. 070-5379190


Jacob Höglund, Uppsala

Bygger och reparerar nyckelharpor

Hemsida: jhoglundnyckelharpor.se/


Esbjörn Hogmark, Gyllby

Nr 1 i Sverige

Du når Esbjörn på telefon 070 -211 04 30 eller esbjorn@hogmark.com

 


Olle Plahn, Falun

Hemsida: www.tongang.se/olle/welcome.html


Thor Pleijel, Mölnbo

Hemsida: www.lekstugan.info

0046 (0)76 800 1334

Lekstugan.info är tänkt att fungera som kanal utåt för min verksamhet som enskild näringsidkare. Verksamheten innefattar guidning, föredrag, musiker och instrumenttillverkning. Jag tillverkar tvåradig silverbasharpa och treradig nyckelharpa och min far, som också finns representerad på hemsidan, gör fyraradig tenornyckelharpa, stråkar och klassiska gitarrer.

Lekstuga var ett forum för folkmusik och dans under sjutton- och artonhundratalet. När det blev höst kunde man inte längre ha sina spel- och danskvällar utomhus och istället träffades bygdens ungdom i den lokal som någon kunde upplåta till den så kallade lekstugan.

My idea behind lekstugan.info is to present what I’m doing as a guide, musician and instrument maker. I am making two row (silverbasharpa) and three row nyckelharpa of Sahlström-model. My father, who is also represented on the site, makes four row tenor nyckelharpa, bows and guitars.

When autumn came in the 18th and 19th century folk-musicians had to continue making music indoors. Where there was room available, people would gather to have “lekstuga”, an evening of music and dance. People would arrive from neigbouring villages to take part.