Gille- & Nyckelharpstämman Österbybruk 2018

Gille- & Nyckelharpsstämman Österbybruk 2018

startar med Gillestämman lördag 16 juni kl. 12:00

och fortsätter med Österbystämman på söndagen 17 juni kl. 10:00

Mer information om tider mm finns på www.gilleochnyckelharpstamman.se