Spela med Sigurd Sahlström

Sahlströmslåtar med Sigurd,  5-6 maj

Föreningen ordnar med spelträff, på ESI i Tobo för medlemmar.

Anmälan till ESI, mer info kommer tidningen nr 1-2018, i slutet av feb.